Okul Öncesinde Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Okul öncesi eğitim, çocuğun bir üst basamaklara hazırlanmasına katkı sağlayacak şekilde planlanmıştır. İlkokulda başlayacak olan okuma yazma sürecine hazırlık sağlamak da bu amaçlardan biridir. Okul öncesi dönemde eğitimcilerin görevi okuma yazma öğretmek değil, okuma yazma öğrenmeye gerekli alt becerilerin kazanılmasında rol oynamaktır. Çocuğun okuma yazma öğrenirken hazır bulunması ve olgunlaşması esastır. Hazır olmadan yapacağımız okuma yazma öğretimi, okul algısı ile ilgili olumsuzluklar yaşamasına, “yapamıyorum” kaygısı yaşamasına, sesleri yanlış öğrenmesine, yazma ile ilgili olumsuzluklar yaşamasına neden olur.
Okul öncesine çocukların okuma yazmaya hazır bulunmalarını artıracak neler yapılabilir?
* Okula olumlu bakmasını sağlamak en öncelikli hedeflerden biridir.
Merak duygusunu ön plana çıkararak öğrenmeye açık hale getirmek.
* Parmak kaslarının gelişimini sağlamak (hamur, kil, seramik vb.).
* El göz koordinasyonu gerektiren çalışmalar yapmak (yırtma, yapıştırma, boncuk dizme, nesne takma çıkarma vb.).
* Yazma için gerekli araç gereçleri doğru kullanmak (doğru oturuş, kalem tutuş, defter göz mesafesi vb).
* Yazmanın yönünü bilmek (soldan sağa, yukarıdan aşağıya vb).
* Çizgi çalışmaları ile desteklemek.
* Ses çalışmaları yapmak.
* Kelimeler türetmek.
* Aynı sesleri bulmak.
* Aynı hecelerle kelimeler bulmak.
* Ortak seslerden oluşan kelimeler bulmak.
* Kafiyeli kelimeler bulmak.
* Hikayeler oluşturmak, hikaye ile ilgili sorular sormak.
* Olaylarla ilgili fikir yürütme çalışmaları yapmak.
* Ses bilincinin gelişimine yönelik tekerleme, heceleme vb etkinlikler yapmak.
* Problem çözme çalışmaları yapmak.
* Dikkat ve konsantrasyon gerektiren çalışmalar yapmak.

Yasemin SEREN
Anasınıfı Öğretmeni

KALEV İlkokulu

Share