Önce oyun vardı!

Hollandalı tarihçi Johan Huizinga, yeryüzünde insana ait her şeyin başlangıcının oyun olduğunu gösterir Homo Ludens adlı kitabında. Oyun, farklı biçimleriyle, geçmişten günümüze, çocukluktan yaşlılığa insanların en ilgi çekici eğlenme ve öğrenme aracı olmuştur. Peki bu oyunlardan hangisi insanları en fazla içine çekmiştir? Elbette bu soruya net bir cevap verebilmek kolay değil fakat küçük yaşlarıma ait anılarıma dönüp baktığımda hem göze hem kulağa hitap eden, düşündürürken eğlendiren kukla oyunu, diğer oyunlardan ayrılan birçok farklı yönüyle aldığı galibiyetlerden ötürü bende hep ilk sırada yer alır.

Öyküsü Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan kuklalar, halk tarafından geçmişten günümüze büyük ilgi görmüştür. Bu ilginin en önemli nedeni kukla oyunlarının halkın yaşam öykülerinden esinlenmesidir. Halkın dile getiremediği duygular, kukla oyunlarıyla anlatılmıştır. Kukla oyunlarında, Anadolu halkının duygu ve özlemlerini, yaşam tarzının izlerini görmek mümkündür. Kuklalar, halkın dili olduğu kadar günümüzde özellikle çocukların da duygu ve düşüncelerini en özgün biçimde yansıtabildiği bir araç olmuştur. Kukla oyunu ister evde ister okulda, zaman ve mekân sınırlaması olmadan her yerde uygulanabilir.

Kukla oyunu; eğitimde bireysel farklılıkları önemser, çocukların konuşma ve yaratıcılık becerilerini geliştirir, onların iç dünyasına göre kurgulanabilir. Özellikle çekingen çocuklar kukla karakterleri konuşturarak kendini daha rahat ifade edebilirler. Böylece öğrenme sürecinde daha etkin yer alırken sosyal ve duygusal gelişimleri de desteklenmiş olur.

Kukla oyunu; disiplinler arası eğitimin anlayışını yansıtır, çocuklar öykülerini yazarlar veya doğaçlama bir oyun sunarlar, kukla ve karakterlerini tasarlarlar, dilerse oyuna eşlik edecek bir müzik belirlerler. Böylelikle kukla oyunu, Türkçe, Müzik, Görsel Sanatlar ve daha birçok dersin kazanımlarıyla iç içe geçmiş olur.

Kimi zaman okulda öğretmenlerin, kimi zaman evde anne ve babaların rehberliğinde kukla oyunu ile yaratıcı drama tekniğini ne kadar uygularsak çocuklarımızın eğlenceli ve meraklı keşiflerine tanık olduğumuz anlar da o kadar çoğalacaktır.

Oyunlar iyi ki var…

Ezgi Gülbay
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
KALEV Eğitim Kurumları

Share