Her Çocuk İçinde Kendine Özgü Renkler Taşır…

PICTURE-Happy-Kids“Özgüven kişilik gelişiminde önemli bir yer tutar. Çünkü kişinin kendisi hakkında geliştirdiği yargı, gelecekteki davranışlarını ve psikolojisini etkileyecektir. Çocukta ilk özgüvenin şekillendiği yer aile ortamıdır. Aile içinde kullanılan her kelime, yüz ifadesi, mimik çocuğa öz değeri hakkında bir mesaj verir.

Okul öncesi dönemde özgüven genellikle yüksektir. Bu dönem pek çok yeni beceri kazanılması gereken okul öncesi çocuğu için avantajlıdır.Dış dünya çocuğun ailede edindiği değer yada değersizlik duygusunu destekler. Örneğin aile ortamında değersizlik duygusu edinmiş bir çocuk, okulda herhangi bir konuda başarısızlıkla karşılaştığında bu başarısızlığını gözünde büyütür ve kendisi ile ilgili değersizlik duygusu pekişir. Buna karşılık aile içinde kendini değerli hisseden bir çocuk, karşılaştığı başarısızlıklara çok fazla takılmadan kendi özdeğeri hakkında karar verirken başarılı olduğu durumları değerlendirir.

Aileler çocuklarının kendilerini değerli bir birey olarak hissetmeleri sağlamalıdır. İletişimin net ve açık olduğu, duyguların dürüstçe ve korkmadan ifade edilebildiği, sorumluluğun gelişim düzeyi ve kişisel özelliklere göre dağıtıldığı aile ortamlarında çocuklar çok daha kolaylıkla özgüven duygusu geliştirirler. Böyle sağlıklı bir ortam yaratabilmenin yanı sıra çocuğu iyi tanımak, hangi alanlarda iyi hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğunu, neleri iyi yaptığını gözlemlemek gerekir ve o alanda gerekli koşullar hazırlanabilir. Çocuğunuzun diğer çocuklardan farklı olduğu unutulmamalıdır. Her çocuk kendine özgüdür, bu özellikleri ile eşsiz ve değerlidir. Eğer siz çocuğunuzun bireysel özelliklerini takdir eder ve değer verirseniz o da kendi varlığına ve özelliklerine değer verecektir.

1404123817_3Özgüveni sağlıklı gelişen çocuk kendisi olmaktan memnun,  mutlu bir çocuktur.”

Merve Deniz ÖZTÜRK
Anasınıfı Öğretmeni

KALEV İlkokulu

Share