Dil Öğreniminde Ödevin Önemi…

Öğrencilerin ve bazen de velilerin korkulu rüyası ev ödevi. Ödev dendiğinde ayaklar geri geri gidiyor nedense. Oysa ödev, bir konuyu pekiştirmenin de en iyi yollarından biri…

Ödevlerin kontrolü sırasında bazı öğrencilerin düğüne vs. gittikleri için veya teyzeler, kuzenler geldiği için ödevlerini yapamadıklarını hatta ebeveynlerin çocukları bu konuda yüreklendirdiklerini duyuyorum. Ödev her şeyden önce çocuğun sorumluluk duygusunu geliştirir. Ödevini yapmak isteyen çocuğa gerekli koşullar sağlanmalı, anne ve babaya yaşamın yoğun temposu içerisinde bu koşulları sağlamak bazen zor gelse de, bu konuda çocuğa destek olunmalı.

Ödevleri öğrettiklerimizi pekiştirmek adına verdiğimiz için, her seferinde işlenen konuya ilişkin ödev hazırlarız. İngilizce ödevleri Reading (Okuma), Writing (Yazma) ve Listening (Dinleme) bölümlerinden oluşur ve sınıf seviyesi göz önüne alınarak hazırlanır. Gayemiz öğrencilerin konuyu ne kadar öğrendiğini anlamaktır. Bir öğretmen olarak sınıfımdaki her çocuğun İngilizce’deki gelişimine dikkat ederim ve bu konuda diğer İngilizce öğretmeni arkadaşlarımla fikir alışverişinde bulunurum. Dolayısıyla gerektiğinde bir iki soruyu beraber yaparak ebeveynler çocuklarına yol gösterebilirler, ancak ödevin tamamının anne ve babalar tarafından yapılması çocuğa ilişkin tutarsız çıkarımlarda bulunmamıza neden olur. Bu açıdan çocuğa yapılacak yardımın ölçüsü çok önemli.

Çocuğun İngilizce okuma ve anlama becerisinin gelişmesi için online platformdan haftada bir kez verdiğimiz kitap ödevi ise çocuklara algılama becerilerine ilişkin etkinlik fırsatları sunar, bağımsız öğrenmenin yolunu açar, kişisel disiplini ve problem çözme becerisini geliştirir. Zaman alan ve tekrardan oluşan alıştırmaların sınıf dışında yapılması, sınıfta konuşmaya yönelik çalışmalara daha fazla zaman ayrılmasına olanak sağlar. Ödevler aynı zamanda ailelerin öğrenilen konuları takip etmesini de kolaylaştırır.

Ödev çocuğa zamanını etkin olarak kullanmayı da öğretir ve ebeveynlere bu konuda çocuğa ilişkin ipuçları verir. Öğrenmeye yeni başlayan çocukların ebeveynlerine de yaşamın her alanında önemli olan zamanı etkin kullanma konusunda önemli görevler düşer. Verilen ödevlere gereğinden fazla zaman harcamadan, odaklanıp en kısa sürede ödevi bitirmesi çocuğun zaman yönetimini küçük yaştan başlayarak öğrenmesine katkı sağlar.

Öğrenilen yeni kelimelerin yazılarak tekrar edilmesi, öğrencilerin bu kelimeleri el hafızalarına da yerleştirmesini sağlar. Bazen yazılışını hatırlamadığımız İngilizce kelimeleri yazmayı denediğimizde kâğıda hatasız yazdığımızı görürüz veya yazıyormuş gibi yaptığımızda doğrusu aklımıza geliverir. Ancak burada önemli olan çocuğun ilk kelimenin ardından yazdığı kelime tekrarlarını da doğru olarak kâğıda geçirerek öğrenmesidir. Yazım sırasında hata yapıp bunu devam ettirirse kelimenin yazımını da yanlış öğrenmiş olur. Yanlış öğrenilen bir bilgiyi doğrusuyla değiştirmek ise hem zordur hem de öğrenciye vakit kaybettirir.

Kısaca ödeve olumlu bakıyor ve ödevin dil öğreniminin bir parçası olduğunu düşünüyoruz.

Deniz AYTEKİN
İngilizce Öğretmeni

KALEV İlkokulu

Share