Düşünce Haritaları…

Beynimiz
dh1İnsan beyni sahip olduğu potansiyel ile ortaya konulan her yeni araştırmayla insanlığı tekrar tekrar şaşırtmaya devam ediyor. Bugün yapılan son araştırmalar gösteriyor ki 1300 g ‘lık bir et parçasından çok daha fazla şeyi ifade eden beynimizin bize sunduğu potansiyeli hak ettiği şekilde kullanamıyoruz.

İnsan beyninin sahip olduğu inanılması güç potansiyel ile ilgili Moskova Üniversitesi Profesörü Petr Kouzmich Anokhin “ İnsan beynindeki nöronun 10 milyar beyin hücresinin her biri, 1.1028  sayıda bağlantı kurma ve diğer beyin hücreleri ile bilgi alışverişi becerisine sahiptir.” demiştir.

Tek bir beyin hücresinin bu denli bir potansiyele sahip olduğu beynimizle yapabileceklerimizi hayal etmemiz imkânsızdır.

Beynimiz devasa bir fabrikanın küçülmüş hali gibidir. Onun içinde yer alan milyonlarca işçi biz uyurken bile çalışmaya devam eder. Yeni bir bilgi öğrenirken, uyurken, yemek yerken, bir şeyi hatırlarken, konuşurken beynimizde sayılması güç miktarda işlem aynı anda gerçekleşir. İnanılması güç hızda gerçekleşen işlemler, görev dağılımları kusursuz bir biçimde yapılmış ve beynin farklı bölümleri meydana gelmiştir. Bu görev dağılımı, beynin sol ve sağ yarım küre diye isimlendireceğimiz iki ayrı bölümden oluşur.

dh2

Çalışkan bir mühendis; Sol Beyin
• Dizilerdh3
• Listeler
• Kelimeler
• Sayılar
• Çizgiler
• Mantık
• Analiz
• Matematik

Mantığımızı kullanarak bir karar alırken, konuşmak için kelimelerimizi seçerken, bu kelimeleri yazarken, sayılarla uğraşırken ya da liste oluştururken bize yardımcı olur. Genel olarak aldığımız ilkokul eğitimi daha çok sol beynimize hitap eden bir eğitim düzenidir. Bu durumun olumsuz sonuçlarını ancak sağ beynimizin de fonksiyonlarını kullanarak çözebiliriz.

Yenilikçi bir deha; Sağ Beyin
• Hayal gücüdh4
• Düş kurma
• Renkler
• Ritim
• Boyut
• Alan
• Bütünlük
• Gestalt

Sağ beyin hayal gücümüzün kaynağıdır. Geçmişte yaşadıklarımızı hayal ederken, hayalimizi kurduğumuz geleceğimizi kelimelere dökerken, sağ beyin bize yardımcı olur.

Ayrıca sağ beyin siyah-beyaz görüntüleri rengârenk yaparak üç boyutlu hale getirebildiği için öğrendiğimiz bilgileri çarpıcı bir şekilde canlandırıp rahatça hafızamıza alabiliriz. Bu hareketlilik ve rengârenk yapı içerisinde hatırlamak oldukça kalıcı olur.

Düşünce Haritası Nedir?
dh5Düşünce haritası yenilikçi bir not alma tekniğidir. Klasik not tutma tekniklerinden farklı olarak düşünce haritalarında konuyla ilgili maddeler alt alta doğrusal bir şekilde değil; konu başlığının merkezde yer aldığı bir düzlemde dairesel genişleme gösterir.

Düşünce haritalarının klasik not tutma yöntemlerinden farklı kılan en büyük özelliği, herhangi bir bilgiyi öğrenirken, onunla ilgili anahtar kelimeler ve kavramların belirlenmesi ve bu kavramların renkli bir biçimde, görsellerle zenginleştirerek kâğıda aktarmaktır.

dh6

Kolaylıkları;
1) Sayfalarca yazılı olması gereken pek çok bilgi, tek bir sayfada, merkezden yayılarak dallar halinde yansır.
2) Haritaya bakan kişi konunun tamamına hakim olur ve yorum yapabilme imkânı sunar.
3) Tüm düşünceler ve imgeler birbiri ile bağlantılı olduğu için, beynin anlama ve imgeleme yeteneği de gelişir.
4) Sağ ve sol beynimizi kullanmamıza yardımcı olur.
5) Sıkılmayı ve boşa giden zamanı önler.

Fatma PEKTAŞ SELAMİ
Sınıf Öğretmeni

KALEV İlkokulu

Kaynaklar
1)Düşünce Becerisi; Oğuz Saygın, Karma Kitaplar
2)Beyninizi Eğitin; Simon Wootton, Terry Horne, Optimist Yayınları

Share